Nieuw seizoen vieringen

Samen verder in de nadagen van het coronatijdperk. Wat blijft en wat wordt weer net als toen? Handen reinigen, afstand houden, ventileren en nog veel meer blijft voorlopig nog wel even. Maar we stoppen met het verplicht aanmelden voor de vieringen. U kunt weer gewoon naar de Kapel komen op zondagochtend.

Behalve voor de openingsviering!!!

Voor de openingsviering op 5 september a.s. moet u zich nog wel van tevoren opgeven: info@kapel.delcour.org of 06 – 126 26 318.

In stilte tot rust komen
Samen, elkaar ontmoeten, een wezenlijk onderdeel van de zondagochtend viering. Natuurlijk begroet je elkaar, maar even bijpraten graag bewaren tot bij de koffie. Het even in stil- te tot rust komen bij de klanken van de vleugel of het orgel hoort ook bij de viering.

Het keuzelied
Nieuwe predikanten, nieuwe gebruiken! In sommige vieringen wordt de kerkgangers gevraagd een lied te noemen dat dan meteen gezongen gaat worden. Tenminste als het in het Nieuwe Liedboek staat. Bedenk maar vast welk lied uw lievelingslied is of bij welk lied u een bijzondere herinnering heeft.

En verder?
Gewoon komen! Iedere viering is anders. En alleen maar vertrouwde gezichten op de preekstoel de komende twee maanden!