Viering in de Morgenster

Op 16 januari is het de eerste zondag van de week van gebed voor eenheid. In Hilversum is het gebruikelijk om op deze zondag gezamenlijke vieringen te houden.

Als VGH de Kapel hebben wij samen met Casella (vroeger klooster Stad Gods), de Heilig Hartkerk (Cuypersplein) en de Morgenster (PKN) een viering in de Morgensterkerk om 10.30 uur. Het thema van de viering is Licht in het duister. Matteüs 2 vers 1-12 zal in alle kerken in Nederland die meedoen leidend zijn. “Wij hebben een ster zien opgaan en zijn gekomen om hem te aanbidden”.

Welkom in de Morgenster. Leden van het vieringenteam werken mee aan de viering.